top of page
10_klimaat.jpg

STEM-project: Klimaat

De klimaatopwarming is momenteel een veelbesproken thema in onze samenleving. In onderstaande uitgewerkte lessen gebruiken we verschillende werkvormen om de leerlingen van de derde graad aan te zetten tot nadenken over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. De educatieve onderdelen zijn in te zetten volgens eigen voorkeuren en mogelijkheden van de klas en sluiten aan bij de eindtermen lager onderwijs. Per onderdeel bereik je het nodige materiaal via de downloadknoppen.  Ook de tijdsduur en de moeilijkheidsgraad staan aangegeven.

Dit educatief pakket wordt gratis aangeboden dankzij de financiële steun van
het klimaatsfonds stad Antwerpen.
A_logo_RGB_Zwart_POS_1500x1500 (1).jpg

Theorie: Weer of klimaat?

Wat is weer? Wat is het klimaat? Definieer en leer het verschil.

Dia7.JPG
klokje.png

1 lesuur                                  Moeilijkheidsgraad:

Dia1.png

Video: Natuurlijk broeikaseffect

Het natuurlijk broeikaseffect laat leven op aarde toe. In de video wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Dia6.JPG
klokje.png

25 min                                    Moeilijkheidsgraad:

dikkerelijn1.png

STEM-onderzoek:
Klimaatgordels en seizoenen

Waarom bestaan er verschillende klimaatgordels? Ontdek het effect van de scheve as van de aarde.

Dia2.JPG
klokje.png

2-3 lesuren                              Moeilijkheidsgraad:

Dia4.png

STEM-onderzoek: Klimaatverandering

We zetten echte gegevens van globale temperaturen in grafiek. Hiervoor hebben we Excel of googlesheets nodig!

Dia5.JPG
klokje.png

1 lesuur                                    Moeilijkheidsgraad

Dia4.png

Video en theorie: Albedo-effect of het belang van ijs

Het verdwijnen van het ijs heeft een dubbel effect: meer water maar ook een snellere opwarming.

Dia4.JPG
klokje.png

20 minuten                            Moeilijkheidsgraad:

Dia3.png

Gevolgen klimaatverandering: Watertekort

Door droogte dreigt een watertekort. We ontwerpen en bouwen een opvangsysteem voor regenwater.

Dia3.JPG
klokje.png

1-2 lesuren                             Moeilijkheidsgraad:

dikkerelijn1.png

Gevolgen klimaatverandering: Drinkbaar watertekort

We bouwen een waterfilter en maken van vuil water drinkbaar water.

Dia10.JPG
klokje.png

1-2 lesuren                             Moeilijkheidsgraad:

Dia1.png

Gevolgen klimaatverandering: Overstromingen

De opwarming van het klimaat leidt tot meer overstromingen. We bouwen een huis dat bestand is tegen overvloedig water.

Dia1.JPG
klokje.png

1-2 lesuren                             Moeilijkheidsgraad:

dikkerelijn1.png

Gevolgen klimaatverandering:
Hitte

We bouwen een huis dat beschermt tegen de hitte.

Dia8.JPG
klokje.png

1-2 lesuren                             Moeilijkheidsgraad:

Dia1.png

Oproep tot actie
 

Hoe kunnen wij als leerling zelf in ons leven bijdragen tot een vermindering van de klimaatopwarming?

Dia9.JPG
klokje.png

30 min                                    Moeilijkheidsgraad:

dikkerelijn1.png

Geef hier je mening!

Hoe bruikbaar is dit lespakket?
Niet bruikbaarEen beetje bruikbaarGedeeltelijk bruikbaarHeel bruikbaarHeel bruikbaar en vernieuwend
bottom of page